VNINMY.COM TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kiến thức

1 Mẫu bằng bao nhiêu sào? bao nhiêu mét vuông?

Nếu bạn đang tìm hiểu về quy đổi về đất đai ở Việt Nam ví dụ như: 1 mẫu bằng bao nhiêu sào? bao nhiêu mét vuông? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những thông số chuẩn nhất từ các quy đổi mà bạn đang thắc mắc.

CHÚ Ý: ở Việt Nam có 3 miền Bắc, Trung, Nam và cách quy đổi của 3 miền cũng khác nhau nên chúng tôi đưa ra những quy đổi từ mẫu sang sào và từ sào sang mét vuông của cả 3 miền dưới đây.

I. Mẫu là gì? 

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích đất của một số nước khu vực Đông Nam Á, điển hình như Trung Quốc và Việt Nam.

Để hiểu hơn những thông số về mẫu, sào, mét vuông các bạn xem bài viết dưới đây về các quy đổi về diện tích ở 3 miền Bắc, Trung, Nam như sau nhé.

II. MỘT mẫu bằng bao nhiêu sào? Bắc, Trung, Nam

1 mẫu bằng bao nhiêu sào? bao nhiêu mét vuông?

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

Một mẫu bằng bao nhiêu sào được quy định như sau:

 • 1 mẫu = 10 sào( nghĩa là 1 mẫu bằng mười sao Nam Bộ, 1 mẫu bằng 10 sào Bắc Bộ, 1 mẫu bằng mười sao Trung Bộ)

Do đó

 • 1 mẫu = 10 sào
 • 10 mẫu = 100 sào
 • 100 mẫu = 1000 sào

1 mẫu miền Bắc bằng bao nhiêu M2

1 mẫu miền Bắc được quy định như sau:

 • 1 sào = 360m2
 • 1 mẫu = 10s sào
 • 10 sào = 1 mẫu

Như vậy, 1 mẫu miền Bắc bằng 3600m2( nghĩa là 1 mẫu miền Bắc bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

1 mẫu miền Trung bằng bao nhiêu m2

1 mẫu miền Trung được quy định như sau:

 • 1 sào = 500 m2
 • 1 mẫu = 10 sào( và ngược lại 10 sào bằng một mẫu)

Như vậy, 1 mẫu miền Trung =5000 m2 (nghĩa là một mẫu bằng năm nghìn mét vuông)

1 mẫu miền Nam bằng bao nhiêu m2

1 mẫu miền Nam được xác định như sau:

 • 1 sào = 1000 m2
 • 1 mẫu = 10 sào( ngược lại 10 sào bằng 1 mẫu)

Như vậy, 1 mẫu = 10000m2 (một mẫu bằng mười nghìn mét vuông)

III. Mẫu anh là gì? Cách quy đổi như thế nào?

Mẫu anh là acre hay còn gọi là mẫu(hay là mẫu vuông) là đơn vị đo diện tích ở ANH và MỸ, và được xác định như sau:

1 mẫu Anh = 1 acre = 0.404686 ha = 4046.86 m2

Với các phép quy đổi trên bên chúng tôi đưa ra mong rằng sẽ giúp được các bạn hiểu rõ được 1 mẫu bằng bao nhiêu sào? bao nhiêu mét vuông? để áp dụng khi đo diện tích ruộng, và đồi của nhà mình.

28 tháng 04, 2020 - 205 Share
VNINMY