VNINMY.COM TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kiến thức

Công thức , Cách tính chu vi tam giác (kèm bài tập)

Công thức và cách tính chu vi tam giác được áp dụng khá nhiều vào bài thi vì vậy, để có được kiến thức tổng quát về môn toán hình học này bạn nên nắm chắc về công thức, cách tính chu vi tam giác. Bài viết này mình cùng tìm hiểu nhé.

I. Tam giác là gì?

Tam giác , hình tam giác là hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất {3 cạnh}. Tam giác  luôn là một đa giác đơn và luôn là một đa giác lồi { góc trong luôn nhỏ hơn 180 độ}.

II. Cách tính chu vi tam giác

1. Công thức tính chu vi tam giác VUÔNG:

Tam giác vuông là tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông. Có thể tính chu vi tam giác chu vi tam giác vuông khi đầu bài chỉ cho độ dài 2 cạnh của tam giác mà bạn vẫn có thể tính chu vi tam giác dựa vào định lý PITAGO rồi tính để độ dài cạnh còn lại khi biết độ dài của 2 cạnh đề bài đưa ra.

Công thức tính chu vi tam giác vuông : P = a+b+h 

  • Trong đó  a và b là hai cạnh của tam giác vuông, h là chiều cao nối từ đỉnh đáy của tam giác

Bài tập ví dụ:

Công thức, cách tính chu vi tam giác

2. Cách tính chu vi tam giác đều:

Tam giác đều là tam giác khi ba cạnh của tam giác bằng nhau. Vậy để tính chu vi tam giác chỉ cần độ dài 1 cạnh của tam giác đều, suy ra 3 cạnh bằng nhau A=B=C ta có công thức:

Công thức tính chu vi tam giác đều: P  = A x 3 = B x 3 = C x 3 

  • Trong đó A, B,C là 3 cạnh bất kì trong tam giác; P là chu vi

Bài tập ví dụ:

Công thức, cách tính chu vi tam giác

3. Cách tính chu vi tam giác cân

 Tam giác cân thường là tam giác có 2 cạnh độ dài bằng nhau, suy ra ta có công thức tính chu vi tam giác cân giống như tam giác thường chỉ khác do tam giác cân nên độ dài 2 cạnh bằng nhau. Vậy chỉ cần có độ dài 2 cạnh và tam giác tại đỉnh bất kỳ là có thể xác định được chu vi tam giác đo cạnh AB = AC suy ra ta có công thức:

Công thức tính chu vi tam giác cân: ông thức tính chu vi tam giác cân: ABC = AB+AC+BC = 2AB+BC = 2AC+BC

  • Trong đó AB,AC,BC là độ dài cạnh tam giác

Bài tập ví dụ:

Công thức, cách tính chu vi tam giác

4. Cách tính chu vi tam giác THƯỜNG

Chu vi tam giác thường được phát biểu: Muốn tính chu vi tam giác ta cộng độ dài ba cạnh của tam giác với nhau

Chu vi tam giác thường được tính bằng công thức sau: P =A+B+C 

  • Trong đó: P là chu vi tam giác; A,B,C là các cạnh của tam gác thường

Bài tập ví dụ:

Công thức, cách tính chu vi tam giác

Trên đây, VNINMY đã hướng dẫn các bạn công thức cách tính chu vi tam giác kèm bài tập có liên quan, hi vọng sẽ giúp bạn cũng cố thêm kiến thức trong quá trình học.

25 tháng 04, 2020 - 300 Share
VNINMY