VNINMY.COM TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP
Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Website Vninmy.com ra đời, nhằm giúp cho người dùng hiểu biết rõ hơn các vấn đề thắc mắc cũng chưa rõ ràng khi đọc các nguồn khác trên internet.
Nội dung bài viết:
Mọi bài viết trên Website Vninmy.com, được nghiên cứu và biên tập lại hoàn toàn.Vì thế, Chúng tôi nghiêm cấm sao chép bất kỳ nội dung nào trên Website khi chưa được quyền của ban quản trị. Ngoài ra, khi bộ phận biên tập có viết trùng lặp với nội dung bên thứ ba thì vui lòng thông báo để ban quản trị khắc phục nhanh nhất.
Đối với thành viên
Khi sử dụng các nội dung, kiến thức trên Website Vninmy.com thì các bạn cần.
– Không tuyên truyền, công kích hay phát tán các nội dung đồi trụy.
– Không tuyên truyền các vấn đề liên quan đến chính trị.
– Tôn trọng nội dung mà ban quản trị biên tập.
– Đối với các thành viên cố tình vi phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn.
– Người dùng có trách nhiệm, chịu trách nhiệm pháp lý với các nội dung trên Website Vninmy.com.
Đối với ban quản trị.
– Sàn lọc nội dung và kiểm duyệt kỹ càng.
– Thống nhất các điều khoản mà Vninmy.com đưa ra với ban quản trị.
Xin cảm ơn!

VNINMY