VNINMY.COM TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kiến thức

Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi ( kèm bài tập)

Các bài tập  lý thuyết về hình thôi được cái thầy cô thêm vào các dang bài tập rất nhiều, vì thế các bạn phải học thuộc lòng về định nghĩa, Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi, Ở bài viết hôm nay chúng ra cùng nhau làm rõ về Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi các bạn cùng chú ý nhé!

I. Định nghĩa hình thoi

Nhận biết thế nào là hình thoi để chứng minh đó là hình thoi nhanh và chính xác nhất ta cần nắm rõ được tính chất và dấu hiệu nhận biết của nó để có thông tin đầy đủ chứng mình trong các bài toán sau:

1. Định nghĩa hình thoi

Hình thoi trong hình học không gian là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đây là hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau hay hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau.

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau – Hình thoi cũng là hình bình hành

Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi

Hình ABCD là hình thoi khi, chỉ khi ABCD là tứ giác có các cạnh bằng nhau AB = BC = CD = DA.

II. Dấu hiệu, tính chất nhận biết hình thoi.

1. Hình tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
  • Tứ giác có 2 đường chéo là đường phân giác của cả bốn góc là hình thoi.
  • Tứ giác có 2 đường chéo là đường trung trực của nhau là hình thoi.

2. Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là dạng đặc biệt của hình bình hành vì nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành và một số tính chất khác như:

  • Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.
  • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
  • Hình bình hành có hai cạnh bên bằng nhau là hình thoi.

3. Tính chất của hình thoi.

Hình thoi có tất cả các tính chất của một hình bình hành:

  • Các góc đối nhau bằng nhau.
  • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.
  • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

III. Bài tập về dấu hiệu nhận biết và tính chất của hình thoi.

Ví Dụ 1: 

Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi

Đáp án:

Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi

Ví Dụ 2:

Tính chất hình thoi và dấu hiệu nhận biết hình thoi

04 tháng 05, 2020 - 223 Share
VNINMY