VNINMY.COM TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP
Tổng hợp

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám bệnh TP.HCM

Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã đang hoạt động trên địa bàn TPHCM.

I. Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám TP.HCM

Bao gồm các thông tin như:

  • Mã Bảo hiểm y tế(BHYT) – Mã bệnh viện.
  • Cơ sở khám chữa bệnh.
  • Địa chỉ khám chữa bệnh.

Tra cứu mã bệnh viện – cơ sở khám chữa bệnh tại TP.HCM theo danh sách dưới đây của chúng tôi:

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

Tra cứu mã bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh TP.HCM

 

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp mã bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh tại TP.HCM hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thăm khám.

14 tháng 05, 2020 - 249 Share
VNINMY